Profile maskujące

Profil maskujący dla brodzików SoftBoard powinien zostać docięty i dopasowany do rozmiaru brodzika na miejscu, podczas jego
montażu. Profil maskujący służy również jako dodatkowa stabilizacja i wzmocnienie krawędzi brodzika w sytuacji, w której brakuje
odpowiedniej głębokości do montażu zlicowanego z podłogą. Dzięki zastosowaniu profilu maskującego możliwe jest docięcie brodzika według własnego życzenia z jego każdej strony.

profil maskujący CREME

100 cm 82100c
150 cm 82150c
205 cm 82205c

profil maskujący BLACK

100 cm 82100s
150 cm 82150s
205 cm 82205s

profil maskujący WHITE

100 cm 82100w
150 cm 82150w
205 cm 82205w